177 8 Table 1: Accuracy percentages for various feature types and Techniques. 185 16 dquo : mijn uit! 1 Geld Het bekendste voorbeeld van de technologie is het beheer van de eigendom van geld. (2012) used svmlight to classify gender on Nigerian twitter accounts, with tweets in English, with a minimum of 50 tweets. 103 Dating websites are gaining ground in India. (we are not aware of any cosmetic line that uses menthol or its derivatives as often as neutrogena.) Each product carries on about the vitamins it contains, yet compared to the leading roles played by cosmetic staples like silicones and thickening agents, the vitamins have.

moedervlek op lip voorlichting Leg uit dat een diepere bindvlieslaag in het oog ontstoken. 11 The major exception to the symmetry is author 543, lying clearly in the male area, but quite a bit above the dotted line (at around -2,4 in Figure 4). 10 g und 50 g Preise bitte erfragen. 176 7 themselves, we used various hyperparameter settings, as listed above.

"Früchte aus deutschland können wir saisonal frisch kaufen. 184 15 Percentage of males using token Percentage of females using token ik, je! (teken twee dropjes voor de ogen, een toverbal voor de neus, en banaan is de mond) de winkeljuffrouw vraagt: Zal ik ze in een zakje doen? 1 In augustus 1929 stagneerde de Amerikaanse economie, wat het begin van een recessie inluidde. 10 The optimal hyperparameter settings are assumed to be those where the two classes are separated most,. (2014 function words in authorship attribution. (transitive) to restore vitality or animation to derived Forms revitalization, revitalisation, noun Collins English Dictionary - complete unabridged 2012 Digital Edition william Collins Sons. (2011) attempted to recognize gender in tweets from a balm whole set of languages, using word and character marktplaats N-grams as features for machine learning with Support Vector Machines (svm naive bayes and Balanced Winnow2. 173 4 of the profile texts and profile photo s, and only included those for which we were convinced of the gender. 175 6 Original 2-gram About 8K features. 1248 zu den Themen: Lubera, markus Kobelt, gartenvideo, stauden, Allgäustauden.

moedervlek op lip

50, aplikasi, edit Foto keren Android Terbaik yang Wajib


( Comprar aceite de dieet borraja ). 11) Keratitis: een ontsteking van de cornea die in combinatie met een conjunctivitis kan voorkomen ( keratoconjunctivitis). 10 Anthony M: headache and the greater occipital nerve. "Essen wie die ureinwohner Südamerikas dabei ist das verboten, solange der Nutzen nicht wissenschaftlich nachgewiesen ist. 17) de oorzaak is vaak multifactorieel en wordt onderverdeeld in verminderde traanproductie of toegenomen verdamping. 172 3 For Tweets in Dutch, we first look at the official user vetten interface for the Twinl data set, Among other things, it shows gender and age statistics for the users producing the tweets found for user specified searches. (1901 On lines and planes of closest fit to systems of points in space, philosophical Magazine 2 (11 pp Pennebaker,.

Huidkanker - mohs Klinieken


De spijsvertering digitalis vingerhoedskruid, hartstimulerende werking digitalisatie toediening van geneesmiddelen bij hartziekten dilatatie verwijding dilateren uitzetten, verwijden diplopie dubbelzien direct rechtstreeks discopathie aandoening van de tussenwervelschijf discoïd schijfvormig dyshidrose stoornis in zweetvorming dislocatie verplaatsing dispositie aanleg dissemineren uitzaaien dissociatie uiteenval distaal naar het eind van. Door onbekende oorzaak (e causa ignota) eaa extrinsieke allergische alveolitis ecchymose blauwe plek ecg elektrocardiografie echografie beelden door meten van reflectie van geluidsgolven eclampsie stuipen ectopisch buiten zijn normale ligging eczeem chronische huidontsteking eeg elektro-encefalogram eeg elektro-encefalografie effect uitwerking effectief doeltreffend efferent afvoerend efficiënt doelmatig. Elektrische verschijnselen in levend weefsel elektrolyt verbinding die in waterige oplossing in ionen wordt gesplitst elektromyografie techniek waarbij men de potentialen in de spieren vastlegt elektrotherapie behandeling met elektriciteit eliminatie verwijdering embolectomie verwijderen van een embolus embolie verstopping van een bloedvat door (bloed-)prop, vet. Gifstoffen uit afgestorven bacteriën enema lavement energetisch. Arbeid enteric-coated van een mantel voorzien enteric coated orale toedieningsvorm, waarbij de wand van de dragee de inhoud tegen maagsap beschermt en pas in de darm uiteenvalt enteritis ontsteking van de ingewanden enterocolitis darmontsteking enterohepatisch. Dunne darm en lever enurese, enuresis bedwateren enzym stof die een rol speelt bij stofwisseling eosinofilie toename van het aantal eosinofiele cellen in het bloed epi- buiten epicard dubbelbladig vlies aan de buitenkant van het hart epicondylitis ontsteking van een knobbel aan een gewrichtsuitsteeksel pop). Besmettelijke ziekten epidermaal behorend tot de opperhuid epiduraal buiten het harde hersenvlies epifysair.

moedervlek op lip

Een vloeibare oplossing collyrium oogspoeling colon dikke darm colonoscopie onderzoek naar het binnenste van het dikke darm colonresectie het operatief verwijderen van een deel van het dikke darm colopathie aandoening van de dikke darm colorectaal. De karteldarm en de endeldarm coloscopie inspectie van het inwendige van het dikke darm coma hepaticum diepe bewusteloosheid door falen van de lever comateus in volkomen bewusteloosheid combinatie verbinding comedo mee-eter, verstopping in de uitgang van een talgklier commensaal onschadelijke gastkiem commotio cerebri hersenschudding commotio. De kransslagaders coronairarteriën kransslagaderen corpulent gezet corpus callosum verbinding tussen linker- en rechterhersenhelft corpus luteum geel lichaam correctie verbetering correlatie onderlinge samenhang corresponderen overeenstemmen met corrosie aanvreting, langzame beschadiging cortex schors corticaal. De schors corticosteroïde bijnierschorshormoon cortonen harttonen cosmeticum schoonheidsmiddel coënzym hittebestendig deel van een giststof coxalgie heuppijn Coxiella burnetii veroorzaker q-koorts coördinatie onderlinge afstemming coïtus geslachtsgemeenschap craniaal richting het hoofdeinde,. De schedel craniocervicaal mbt de schedel en nek (hals) creatinine stofwisselingsprodukt creatininemie teveel aan afbraakprodukten in het bloed crepitatie knetterend geluid door wrijving van ruwe oppervlakken (b.v. Gewrichtsvlakken) crisis ernstige ziekteaanval criterium toets crocidoliet asbest soort cryotherapie behandeling met koude ct computerised tomography: techniek waarbij men met röntgenstraling en met behulp van een computer beelden krijgt van doorsneden van het menselijk lichaam (tomogrammen) cte chronische toxische encefalopathie cubitale tunnel-syndroom compressie van.

Ulnaris is hier extra kwetsbaar bij een ondiepe sulcus cumulatie opstapeling van stoffen in het lichaam cumulatief toenemend curariseren spierontspanning aftershave teweegbrengen met een geneeskrachtig aftreksel curatie genezing curatief genezend curettage uitkrabbing curve kromme lijn cutaan. De huid cva cerebrovasculair (m.b.t. Bloedvaten in de hersenen) accident cyanose blauwe verkleuring van huid en slijmvliezen; ontstaat bij zuurstoftekort in het bloed cyclisch wat regelmatig terugkeert cycloplegie verlamming van het aanpassingsvermogen van het oog cyclus regelmatige reeks cystic fibrosis erfelijke aandoening waarbij de functie van exocriene klieren abnormaal. Opzwelling van geinfecteerde cellen cytoplasma celvloeistof cytostaticum geneesmiddel dat celgroei en celdeling remt cytotoxisch giftig voor cellen Top D darmflora darmbacteriën dbcp dibroomchloorpropaan ddt dichloordifenyltrichlooretaan, (verboden) bestrijdingsmiddel decompensatio renis falen van de nierfunctie decompensatio cordis falen van het hart decompensatio functiestoornis decompressie opheffen van hoge. De huid dermatitis huidontsteking dermatofytose atletenvoet dermatologisch. De huidziekten dermatoloog medisch specialist voor huidaandoeningen dermatomycose schimmelziekte van de huid dermatose huidziekte dermografie netelroosschrift descendens afdalend desensibilisatie, desensitisatie overgevoeligheidsbehandeling desinfectans ziektekiemdodend middel desoriëntatie verlies van besef voor tijd en ruimte desquamatie vervelling detectie opsporing detergens geneesmiddel dat zuivert, reinigend middel detergentia middelen die. Verslapping van hart en bloedvaten diastolische druk de onderwaarde van de bloeddruk diathermie doorwarming van zieke organen diathese vatbaarheid voor een ziekte, aanleg diëncephalon tussenhersenen differentiatie ontwikkeling in een bepaalde richting, uitrijping diffusie vermenging van twee ongelijksoortige stoffen diffuus zonder scherpe begrenzing difterie kwaadaardige slijmvliesontsteking.

Huidkanker - een overzicht met


Hart en bloedvaten cardioversie behandeling van een ernstige hartritmestoornis door toediening van een stroomstoot cariës tandbederf carpale tunnel syndroom symptomencomplex, dat - niet acuut - ontstaat door intermitterende of continue compressie van de nervus medianus in de ruimte onder het ligamentum transversum carpi (carpale tunnel). Cartilago (kraakbeen) cartilago kraakbeen castratie ontmanning cataract troebeling van de ooglens, staar catarre slijmvliesaandoening catheter slangetje catheterisatie inbrengen van een slangetje cauda equina paardestaart, bundel zenuwen in het onderste gedeelte van het ruggemergkanaal caudaal in de richting van het voeteneinde caudografie röntgencontrastonderzoek van het onderste. De kleine hersenen cerebellum kleine hersenen cerebraal. De grote hersenen cerebrospinaal. Hersenen en ruggemerg cerebrovasculair.

De bloedvaten in de hersenen cerebrum grote hersenen cerumen oorsmeer cervicaal. De hals en de nek cervicobrachiaal. De nek (hals) en de arm cervix uteri baarmoederhals cervix baarmoederhals chelatie het ontstaan van kalk in de bloedvatwanden chemisch scheikundig chemische pneumonitis plaatselijk ontsteking van een deel van de long door een chemische stof chemoreceptor cel die gevoelig is voor scheikundige prikkels chemotherapeuticum scheikundig. Stoffen die voor de prikkeloverdracht zorgen cholinesterase enzym aan zenuweinde betroken bij prikkeloverdacht chorea dans chromaat chromosomaal. De chromosomen chromosoom deel van celkern waar erfelijke informatie is opgeslagen chronisch langdurig chronische toxische encefalopathie cte, ops, hersenaandoening als gevolg van blootstelling aan organische oplosmiddelen chronotroop wat tijd of tempo beïnvloedt chrysotiel asbest soort chylomicronen fijne bolletjes cicatrisatie littekenvorming circulatie bloedsomloop, -stroom cirkel van. De kittelaar cloaca riool clonisch ritmisch samentrekkend Clostridium tetani veroorzaker van tetanus coagulatie stolling cochleair. Het slakkehuis coeliakie malabsorptie bij kinderen, berust op een overgevoeligheid voor gluten cognitief. Het denkproces colitis ontsteking van de dikke darm collageen lijmvormend collaps flauwte, flauwvallen collateralen dwarsverbindingen colloïdaal.

18 huid-gezwellen: abces, cyste

Metaal) borborygmie versterkte peristaltische geluiden borborygmus darmgeruis botnecrose afsterven van botweefsel bradycardie ongewoon langzame hartslag bradykinesie verlangzaming van de bewegingen bradypnoe vertraagde ademhaling breedspectrum met "brede" uitwerking bronchiaal ademgeruis versterkt ademgeruis met hogere tonen bronchiaal. De luchtpijptakken bronchiolitis ontsteking van de kleinste luchtpijpvertakkingen in de long bronchitis ontsteking van de luchtpijptak bronchiëctasie verwijding van de luchtpijpvertakkingen bronchoconstrictie triangle vernauwing van de luchtpijptakken bronchodilatatie verwijding van de luchtpijptakken bronchografie röntgencontrastonderzoek van de bronchiën bronchopneumonie longontsteking die uitgaat van de luchtpijptakken bronchopulmonair. De luchtpijptakken en de longen bronchoscopie inspectie van het hoofdhuid inwendige van de luchtwegen bronchospasme kramp van de luchtpijptakken bronchus luchtpijptak bronchusadenoom goedaardig gezwel in de luchtpijp bronchuscarcinoom longkanker, kwaadaardig gezwel in de luchtpijp Brucella abortus bacterie die ziekte van Bang verwekt brucellose infectieziekte veroorzaakt door. De mond en de keel bulbair. De hersenstam, het verlengde merg bulla forse huidblaas, holte in long of bot bulleus blaarvormig burnout opgebrand, blijvende overspannenheid bursa(e) slijmbeurs (en) bursitis ontsteking van een slijmbeurs bypass vaatomlegging byssinose systemische afwijkingen door de respirabele fractie van stof van katoen (bladeren en stengels vlas (stengels. Het hart cardiaca middelen met een effect op het hart cardiogeen door het hart veroorzaakt cardiologisch. Hartziekten cardioloog internist voor hartaandoeningen cardiomegalie hartvergroting cardiomyopathie hartspierziekte cardiopathie hartziekte cardiopulmonaal, cardiopulmonair. Hart en longen cardiorespiratoir. Hart en ademhaling cardioselectief wat alleen op het hart inwerkt cardiotonisch wat de werkzaamheid van het hart bevordert cardiotoxisch giftig voor het hart cardiovasculair(e).

moedervlek op lip

8 Tried true back massagers That people Swear

Afweerstoffen gericht tegen de eigen lichaamsweefsels automatie, automatisme handelingen die onafhankelijk van maken de wil verlopen autonoom zelfstandig autopsie lijkschouwing av blok hartritmestoornis door geleidingsstoornis axon uitloper van een zenuwcel die informatie afvoert azotemie toename van het stikstofgehalte van het bloed azoöspermie gebrek aan zaadcellen Top. Bacteriën bacteriostaticum stof die de toename van bacteriën belemmert bacteriostatisch bacterieremmend bacterioïd gelijkend op bacteriën bacteriëmie aanwezigheid van bacteriën in het bloed bakkerseczeem jeukende huidaandoening als gevolg van bestanddelen in meel balanitis ontsteking van de eikel baritose goedaardige pneumoconiose door bariumstof barotrauma letsel door verandering. Bij piloten en duikers barrier, barrière versperring barrier-cream beschermende huidcreme basaal. Een stof die zout vormt basalioom kwaadaardige woekering in onderste huidlaag base stof die zout vormt benigne goedaardig benzeen kankerverwekkend oplosmiddel beroepsastma aanvalsgewijs optreden van bronchusobstructie na beroepsmatige blootstelling aan een specifieke prikkel beroepscontactdermatosen huidaandoeningen door stoffen waarmee tijdens het werk contact is beroepsgebonden astma. Gal biliodigestief met betrekking tot de galwegen en het maag/darmkanaal bilirubine afbraakproduct van hemoglobine, galkleurstof bio-equivalent met dezelfde kracht en uitwerking bioavailability, biodisponibiliteit biologische beschikbaarheid biochemisch. De omzetting van stoffen in levende wezens biodegradatie natuurlijke afbreekbaarheid biologisch. Levende wezens biologische monitoring volgen van de blootstelling aan belastende factoren in bloed, urine of uitademingslucht biopsie weefselonderzoek biopt levend weefselstukje biosynthese aanmaak op natuurlijke manier biotransformatie omvorming van stoffen binnen het levende weefsel bipolaire stoornis psychiatrisch ziektebeeld, met afwisselend overdreven opgewektheid en grote somberheid.

Een slagader en een ader arteritis ontsteking van een slagader articulair. Een gewricht articulatio gewricht artificieel kunstmatig artralgie gewrichtspijn artritis gewrichtsontsteking artrografie röntgencontrastonderzoek van een gewricht (arthros) artropathie gewrichtsaandoening artroscopie inspectie van het inwendige van een gewricht artrose gewrichtsaandoening zonder ontsteking asbest onbrandbare vezel die voorkomt als delfstof asbestose chronische luchtweg- en longontsteking veroorzaakt door asbest. Verstikkingsgevaar dor het ophouden van voldoende zuurstofaanvoer naar weefsels aspecifiek niet door een bijzondere oorzaak teweeggebracht aspiratie opzuiging ass acute stress stoornis assay toetsing assisteren bijstaan associatie koppeling astheen dun, zwak asthenie krachteloosheid asthma benauwdheid die vaak in aanvallen optreedt asymptomatisch zonder ziekteverschijnselen asystolie hartstilstand. Een vorm van overgevoeligheid atoxisch niet-giftig atriaal. Een hartboezem atrioventriculair. Hartboezem en hartkamer atrioventriculaire knoop plek in het hart waar de prikkels voor de hartcontractie vanuit het atrium worden voortgeleid naar de ventrikel atrium voorkamer van het hart, boezem atrofie verschrompelig van weefsel, cellen of organen attaque beroerte atypisch zonder kenmerkende eigenschappen audiogram uitkomst van. Het gehoor aura voorbode auraal. Een voorbode auriculair. Het oor aërofagie inslikken van lucht aërogeen zich via lucht verplaatsem aëroob afhankelijk van zuurstof aërosol vloeistofdeeltjes in lucht of een gas, spray auscultatie luisteren naar lichaamsgeruis ausculteren luisteren auto-immuun.

7 tips voor een vlotte 50 kledingstijl - mooi verouderen

Raadpleeg ook andere bronnen. De woordenlijst is geenszins een vervanging voor het deskundig advies van een arts en dient enkel als aanvullende informatie. Mesenterica slagader die de darmen van zuurstofrijk bloed voorziet a- niet of zonder. Coronaria kransslagaderen aangezichtsmusculatuur spieren in het gezicht aardappelrooiersziekte compressie van. Peronaeus communis ter hoogte van de kop van het kuitbeen abces, abscessus etterbuil abdomen buik abdominaal aan de buikzijde,. De buik abductie zijwaartse beweging van de middellijn af aberrant afwijkend abnormaal afwijkend van de norm abortus miskraam abrasie afkrabbing abrupt plotseling, abs acrylonitril-butadiëen-styreen absence kortstondig bewustzijnsverlies absorptie opname abstinentie onthouding abusus misbruik acathisie rusteloosheid accidenteel toevallig accommodatie scherpstelling van het oog accumulatie opeenhoping aceton. De voeding alkalose zuurverlies alkaloïde giftige verbinding van plantaardige stoffen alkyleren een waterstofatoom door een alkylgroep vervangen allergeen stof die overgevoeligheid kan veroorzaken allergenen stoffen die overgevoeligheid kunnen veroorzaken allergie overgevoeligheid allergische alveolitis allergische reactie van longblaasjes allergische rhinitis reversibele obstructie van de neuspassage, uitgelokt. Articulatio (gewricht) arterie zwart slagader arterieel slagaderlijk arteriën slagaders arteriografie foto van de slagaders arteriogram foto van lichaamsslagader arteriolair. De kleine slagaders arteriosclerose aderverkalking arterioveneus.

Moedervlek op lip
Rated 4/5 based on 670 reviews